Jump to content
IAC Board

nikola

Members
  • Content Count

    1
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

Contact Methods

  • ICQ
    1978
  1. Molio bih vas da mi pru?ite adekvatne informacije, kako kao diplomirani lekar u SiCG, mogu da dobijem dozvolu za rad (nostrifikovanu diplomu) u USA, te da tamo ostanem (na nedefinisani vremenski period) da radim kao doktor medicine. Zanima me koje su sve procedure potrebne, jezik, finansijska potreba, vremenski period za tako ne?to. Zanima me koje su mogućnosti da se dalje edukujem u USA u smislu specijalizacije i praktičnog i/ili naučnog usavr?avanja! Najlep?e hvala
×